นี่คือเครื่องมือจาก Morningstar ที่จะช่วยคุณคัดกองทุนคุณภาพใน 5 วินาที แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง โดย FinVest

นี่คือเครื่องมือจาก Morningstar ที่จะช่วยคุณคัดกองทุนคุณภาพใน 5 วินาที แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง โดย FinVest


โดยทั่วไป นักลงทุน อาจจะรู้จักดาวของ Morningstar ซึ่งมีข้อจำกัดคือไม่ได้เป็นการมองไปข้างหน้า

แล้วถ้าอยากรู้ว่ากองทุนที่กำลังลงทุน จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคต

มารู้จักกับ Medalist Rating กันดีกว่า


┏━━━━━━━━━━━━━┓

🎉 FinVest x SCBAM กองทุนรวม 5 ธีม 🆓 ฟรีค่าธรรมเนียม Front-end fee ตั้งแต่ 15 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2024

🎤 รวมโปรโมชันกองทุน

😎 DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร?

😎 3 เหตุผล ทำไม FinVest Fund Screener เป็น ฟีเจอร์ กองทุน ที่ดีที่สุด

😎 |AMC Pick| กองทุนแนะนำโดยบลจ. จาก FinVest

1. ประเมิน Alpha ที่เป็นไปได้ก่อนหักค่าธรรมเนียมสำหรับกลยุทธ์ประเภทที่วิเคราะห์อยู่ Alpha คือผลตอบแทนที่เกินกว่าดัชนีอ้างอิงโดยพิจารณาถึงความเสี่ยง


2. ประเมินว่ากลยุทธ์ที่วิเคราะห์อยู่สามารถจับโอกาสการลงทุนได้มากเพียงใดก่อนหักค่าธรรมเนียม


3. แปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็น Alpha Potential Estimate ก่อนหักค่าธรรมเนียม
โดยขั้นตอนนี้อาจจะต้องลงรายละเอียดเพิ่มเติมคือ Pillar Rating

Pillar Rating จะถูกวิเคราะห์ด้วยสามมุมมองได้แก่

 • People เช่น ประสบการณ์ คุณภาพ ความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงความต่อเนื่องของทีมงาน และการจัดวางผลประโยชน์ของผู้บริหารกองทุนสอดคล้องกับผู้ถือหน่วยหรือไม่
 • Process เช่น กระบวนการลงทุนมีความชัดเจน เข้มงวดหรือไม่ ความสามารถในการประเมินมูลค่า การสร้างพอร์ต การบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงดูศักยภาพของทีมงาน
 • Parent เช่น บริษัทการจัดการลงทุนมีการจัดวางโครงสร้าง ความมั่นคง งบการเงิน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เป็นอย่างไร และมีการปฏิบัติตามกฏระเบียบหรือไม่


ซึ่งวิธีการวิเคราะห์จะใช้สองวิธีคือ

 • ใช้นักวิเคราะห์
 • ใช้ Machine Learning

3. หักค่าใช้จ่ายรายปีออก


4. ทำการประเมิน Net-of-Fee Alpha ของกลยุทธ์ที่วิเคราะห์อยู่โดย Net-of-Fee Alpha คือหักค่าธรรมเนียมออกจาก Alpha


5. ทำการแปลง Net-of-Fee Alpha ของกลยุทธ์ที่วิเคราะห์อยู่เป็น Medalist Rating

โดยหลัก ๆ แล้วจะมีการเรียง Net-of-Fee Alpha เป็นสองกลุ่มได้แก่

 • กลุ่ม Net-of-Fee Alpha มากกว่า 0
 • กลุ่ม Net-of-Fee Alpha น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0

 • Gold – 15% แรกของกลุ่ม Net-of-Fee Alpha มากกว่า 0
 • Silver – 35% ถัดมาของกลุ่ม Net-of-Fee Alpha มากกว่า 0
 • Bronze – 50% ที่เหลือของกลุ่ม Net-of-Fee Alpha มากกว่า 0
 • Neutral – 70% แรกของกลุ่มที่ Net-of-Fee Alpha ติดลบ
 • Negative – 30% สุดท้ายของกลุ่มที่ Net-of-Fee Alpha ติดลบ

ซึ่งอยู่บนแนวคิดว่ากองทุนจะสามารถ outperform ในระยะยาว


บอกว่ากองทุนจัดอยู่อันดับใด ใน 5 ระดับ ตั้งแต่ Gold ไปจนถึง Negative ผ่านการใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การจัดอันดับ 3 อันดับแรก ได้แก่ Gold, Silver และ Bronze ล้วนบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ได้รับการจัดอันดับนี้ จะมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีของกลุ่ม Morningstar หรือค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ในระยะยาวครบรอบวัฏจักรตลาด


จากการตรวจสอบผ่าน ChatGPT-4o ด้วยข้อมูลของ หุ้นทั่วโลก ช่วง พฤษภาคม 2023 ถึง เมษายน 2024  พบว่าแต่ละกลุ่มอันดับ สามารถสร้าง Alpha โดยเฉลี่ยได้ดังนี้

 • Gold 2.45%
 • Silver 1.75%
 • Bronze 1.50%
 • Neutral 0.80%
 • Negative 0.20%

จะเห็นว่ากลุ่มที่ได้อันดับดี สามารถสร้าง Alpha เฉลี่ย ได้มากกว่ากลุ่มที่ได้อันดับที่ดีน้อยลงมา ทำให้เป็นบทพิสูจน์เบื้องต้นว่าพอที่จะสามารถเชื่อถือ Morningstar Medalist Rating ได้ ทั้งนี้เพื่อให้มีความมั่นใจถึงผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น เรามาทดสอบกันใหม่ เมื่อเวลาผ่านไปแล้วยาว ๆ นะครับ

เราสามารถเข้าไปดูกองทุนที่มี Medalist Rating ได้ทาง https://www.morningstar.co.uk/uk/screener/fund.aspx#?filtersSelectedValue={%22medalist_RatingNumber%22:{%22id%22:%227%22}}&sortField=legalName&sortOrder=ascอ้างอิง https://advisor.morningstar.com/Enterprise/VTC/MorningstarMedalistRatingsExplainer.pdf


┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook | Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Related Posts