กองทุนลดหย่อนภาษี SSF RMF ผลตอบแทนดีที่สุด 11 เดือนแรก ปี 2566 บนแอปฯ FinVest 

กองทุนลดหย่อนภาษี SSF RMF ผลตอบแทนดีที่สุด 11 เดือนแรก ปี 2566 บนแอปฯ FinVest 

🔥 ที่สุดแห่งกองทุนตัวแร๊งส์ SSF กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว 11 เดือนแรก ปี 2566*

อันดับที่ 1 : ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม +107.85%

อันดับที่ 2 : SCBNEXT(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออม) +52.94%

อันดับที่ 3 : SCBSEMI(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม) +50.05%

อันดับที่ 4 : KKP TECH-H-SSF กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH – HEDGED ชนิดเพื่อการออม +44.47%

อันดับที่ 5 : KKP SEMICON-H-SSF กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม +41.59%


💵 ที่สุดแห่งกองทุนตัวแร๊งส์ RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 11 เดือนแรก ปี 2566*

อันดับที่ 1 : ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ +101.32%

อันดับที่ 2 : KFGTECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ +47.72%

อันดับที่ 3 : KKP TECH RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH – HEDGED เพื่อการเลี้ยงชีพ +44.27%

อันดับที่ 4 : SCBRMNDQ(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า +38.82%

อันดับที่ 5 : TMB-ES-GINNO-RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ +36.22%


—————————————————————————————————

🔥 ที่สุดแห่งกองทุนตัวแร๊งส์ SSF ธีม กองทุนดัชนี 11 เดือนแรก ปี 2566*

อันดับที่ 1 : SCBSEMI(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม) +50.05%

อันดับที่ 2 : KKP TECH-H-SSF กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH – HEDGED ชนิดเพื่อการออม +44.47%

อันดับที่ 3 : KKP SEMICON-H-SSF กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม +41.59%

อันดับที่ 4 : KKP NDQ100-H-SSF กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – HEDGED ชนิดเพื่อการออม +40.57%

อันดับที่ 5 : SCBNDQ(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม) +39.09%


💵 ที่สุดแห่งกองทุนตัวแร๊งส์ RMF ธีม กองทุนดัชนี ปี 11 เดือนแรก ปี 2566*

อันดับที่ 1 : KKP TECH RMF-H กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH – HEDGED เพื่อการเลี้ยงชีพ +44.27%

อันดับที่ 2 : SCBRMNDQ(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า +38.82%

อันดับที่ 3 : SCBRMJP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ +29.40%

อันดับที่ 4 : TMBJERMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ +26.92%

อันดับที่ 5 : SCBRMS&P500 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ +14.10%


—————————————————————————————————

อันดับที่ 1 : KT-GCINCOME-SSF กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) +1.85%

อันดับที่ 2 : KKP PLUS-SSF กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิดเพื่อการออม +1.65%

อันดับที่ 3 : KKP S-PLUS-SSF กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิดเพื่อการออม +1.60%

อันดับที่ 4 : KKP ACT FIXED-SSF กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม +1.49%

อันดับที่ 5 : UGIS-SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม +1.47%


อันดับที่ 1 : KKP INRMF กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป +1.81%

อันดับที่ 2 : KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ +1.47%

อันดับที่ 3 : F-RMF กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ +1.41%

อันดับที่ 4 : KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ +1.41%

อันดับที่ 5 : UGISRMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ +1.37%


—————————————————————————————————

อันดับที่ 1 : UGBF-SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม +2.52%

อันดับที่ 2 : KKP INCOME-H-SSF กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม +2.33%

อันดับที่ 3 : BCAP-GW75 SSF กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม +0.76%

อันดับที่ 4 : BCAP-GW90 SSF กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม +0.74%

อันดับที่ 5 : KKP SG-AA Light-SSF กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออม +0.37%


อันดับที่ 1 : K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ +8.88%

อันดับที่ 2 : K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ +8.78%

อันดับที่ 3 : KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ +4.07%

อันดับที่ 4 : UOBGARMF กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ +3.83%

อันดับที่ 5 : UGBFRMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ +2.41%


—————————————————————————————————

.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 3 ธันวาคม 2566

.

ทุกกองทุนซื้อขายได้ผ่านแอป FinVest

.

┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook / Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays

Related Posts