IPO ใหม่เดือนเมษา กองทุนไหนน่าลงทุนรับหน้าร้อน

IPO ใหม่เดือนเมษา กองทุนไหนน่าลงทุนรับหน้าร้อน

จบไปแล้วกับเทศกาลสงกรานต์ กลับเข้าสู่ฤดูกาลการทำงานอย่างเต็มตัว ในวาระดีๆ หลังผ่านพ้นปีใหม่ไทยแบบนี้ พวกเรา FinVest ก็ได้รวบรวมกองทุนใหม่ ๆ ที่กำลังจะ IPO ในช่วงนี้ โดยคราวนี้จัดหนักให้ถึง 5 กองทุนด้วยกัน จะเป็นกองทุนอะไรบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาดูกันเลย

 •  

 

1.
KT-BLOCKCHAIN

กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy

เอาใจสายซิ่งกับกองทุน KT-BLOCKCHAIN ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ ETF ผ่านการลงทุนในรูปแบบ Fund of Funds ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies), บริษัทที่ดำเนินธุรกิจซึ่งความเกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, บริษัทที่พัฒนาหรือใช้หรือได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดยจะลงทุนในสองกองทุนได้แก่ BLOK: Amplify Transformational Data Sharing ETF และ BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

 •  

จุดเด่นกองทุน

 • ๐ เทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามาช่วยเสริมความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ทำให้สามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
 • ๐ ลงทุนโดยได้ประโยชน์จากการเติบโตของ Blockchain
 • ๐ ช่วยกระจายความเสี่ยง เพราะ ETF สามารถถือครองได้มากกว่า 1 สินทรัพย์
 •  

รายละเอียดกองทุน

 • ๐ วันที่เริ่มเสนอขาย 18/04/2565
 • ๐ วันที่สิ้นสุดการขาย 22/04/2565
 • ๐ ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้น
 • ๐ ความเสี่ยง ระดับ 6
 •  

2.
ABPCAP และ ACPCAP-SSF
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์

ครั้งแรกในไทย ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนใน Private Capital Market โดย ABPCAP มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ได้แก่ Aberdeen Standard SIACV I – Listed Private Capital Fund ซึ่งมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนใน private capital markets ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในประเภทในการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายt เช่น Private Equity, Private Debt การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

มาพร้อมกับ ABPCAP-SSF กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวที่ผู้ลงทุนยังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 •  

จุดเด่นกองทุน

 • ๐ ปลดล็อกทุกข้อจำกัด ทำให้รายย่อยเข้าถึงหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนใน pPrivate Ccapital Mmarkets ทั่วโลก ที่โดยทั่วไปมักถูกจำกัดสิทธิ์ไว้เฉพาะรายใหญ่
 • ๐ ลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายช่วยสร้างสมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • ๐ ซื้อขายหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการ ทลายขีดจำกัดด้านสภาพคล่อง
 •  

รายละเอียดกองทุน

 • ๐ วันที่เริ่มเสนอขาย 18/04/2565
 • ๐ วันที่สิ้นสุดการขาย 29/04/2565
 • ๐ ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้น
 • ๐ ความเสี่ยง ระดับ 6

โปรโมชั่น

ลงทุน ABPCAP และ ABPCAP-SSF ทุก 50,000 บาท

ได้แถมหน่วยลงทุน ABPCAP-A มูลค่า 100 บาท

(เงื่อนไขถือระยะเวลา 3 เดือน)

3.
SCBRMCLEAN
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนสำหรับสายรักษ์โลกที่กำลังวางแผนเกษียณและยังได้รับการลดหย่อนภาษี โดย SCBRMCLEAN มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว) ได้แก่ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION ที่บริหารโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

โดยทาง BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION มุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก โดยลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (Renewable & Transitional Energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency), ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คํานึงถึงการใช้พลังงาน (Green Building and Infrastructure)

 •  

จุดเด่นกองทุน

 • ๐ ลงทุนตามธีมเมกะเทรนด์การเปลี่ยนผ่านพลังงานทางเลือก
 • ๐ มีโอกาสเติบโตสูงและยั่งยืนเหมาะแก่การลงทุนเพื่อการเกษียณ
 • ๐ BNP Paribas Energy Transition บริหารโดยทีมที่มีประสบการณ์ลงทุนด้านพลังงานมายาวนาน
 •  

รายละเอียดกองทุน

 • ๐ วันที่เริ่มเสนอขาย 19/04/2565
 • ๐ วันที่สิ้นสุดการขาย 25/04/2565
 • ๐ ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้น
 • ๐ ความเสี่ยง ระดับ 6

โปรโมชั่น

Fund back 0.2% ของยอดซื้อ สูงสุด 1,000 บาท

4.
KKP S-PLUS FUND
กองทุนเปิดเคเคพีสมาร์ท พลัส

กองทุน KKP S-PLUS FUND มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ของบริษัท เอกชน โดยตราสารหนี้ของบริษัท เอกชนที่ลงทุนจะต้อง ได้รับการจัดอันดับของ ตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ Investment Grade ขึ้นไป โดยกองทุนมีเป้าหมายให้ portfolio duration ของกองทุนอยู่ในระดับประมาณไม่เกิน 1 ปี

จุดเด่นกองทุน

 • ๐ ลงทุนในตราสารการเงินทั้งโดยคำนึงถึงสภาพคล่องระยะสั้น (Liquidity) และ เสถียรภาพทางการเงินระยะยาว(Solvency)
 • ๐ เน้นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลตอบแทน (Yield Enhancement) ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • ๐ วิเคราะห์ตราสารหนี้แบบเข้มข้น บนหลักการการวิเคราะห์ แบบ Bottom-up โดยทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ บลจ.
 • ๐ พอร์ตการลงทุนมีความยืดหยุ่น สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 • ๐ วิเคราะห์ตราสารหนี้แบบเข้มข้นบนหลักการการวิเคราะห์ แบบ Bottom-up โดยทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ บลจ.
 •  

รายละเอียดกองทุน

 • ๐ วันที่เริ่มเสนอขาย 20/02/2565
 • ๐ วันที่สิ้นสุดการขาย 27/02/2565
 • ๐ ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
 • ๐ ความเสี่ยง ระดับ 4

โปรโมชั่น

ทุก 1,000,000 บาท ได้แถมหน่วยลงทุน KKP S-PLUS มูลค่า 300 บาท
(เงื่อนไขถือระยะเวลา 3 เดือน)

5.
WE-VIETGROWTH
กองทุนเปิด วี เวียดนาม โกรท

หากอย่างลงทุนในเพื่อนบ้านอาเซียนที่กำลังเติบโตด้วยความรวดเร็วอย่างเวียดนาม ขอแนะนำกองทุนนี้ WE-VIETGROWTH ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund ซึ่งมีจุดประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว เน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม รวมไปถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือจัดตั้งในประเทศอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม

 •  

จุดเด่นกองทุน

 • ๐ เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มที่จะโตไปได้เรื่อย ๆ ราว ๆ 6% ต่อปี
 • ๐ กองทุนหลักลงทุนแบบเชิงรุก คัดเลือกหุ้นและลงทุนระยะยาวในลักษณะ Bbuy and Hhold Sstrategy มองหาหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวเติบโตได้อย่างยั่งยืนกว่า FTSE Vietnam Index
 • ๐ เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มที่จะโตไปได้เรื่อย ๆ ราว ๆ 6% ต่อปี
 •  

รายละเอียดกองทุน

 • ๐ วันที่เริ่มเสนอขาย 21/04/2565
 • ๐ วันที่สิ้นสุดการขาย 28/04/2565
 • ๐ ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้น
 • ๐ ความเสี่ยง ระดับ 6

โปรโมชั่น

ทุก 15 ล้านบาท ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ iPad Air รุ่น 10.9 นิ้ว (Wi-Fi+Cellular) ความจุ 64 GB

มูลค่า 25,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง

กองทุนนี้ สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

Related Posts