รู้จักกับ SSF และ RMF

Super Savings Fund เรียกสั้น ๆ ว่า SSF เป็นกองทุนที่มีจุดประสงค์กระตุ้นการออมในระยะยาว และในส่วนของ Retirement Mutual Fund เรียกสั้น ๆ ว่า RMF เป็นกองทุนที่มีจุดประสงค์ในการออมเงินเพื่อให้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ทีนี้เราจะมาเจาะคุณลักษณะของกองทุนสองประเภทนี้กัน

สำหรับ SSF นั้น สามารถซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ว่าไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนเพื่อการออมอื่นๆ ได้แก่ ประกันบำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กอช. และ RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนเงื่อนไขการขายกองทุนนี้เนื่องจากที่ SSF เป็นกองทุนเน้นการออม ทำให้ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนมากกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ ถึงจะขายได้ และไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ถ้าอยากประหยัดภาษีปีไหนก็สามารถซื้อปีนั้น ๆ ได้

ในส่วนของ RMF นั้น เงื่อนไขจะคล้าย ๆ กับ SSF คือสามารถซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ว่าไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนเพื่อการออมอื่น ๆ ได้แก่ ประกันบำนาญ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข, กอช และ RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งจุดแตกต่างที่เด่นชัดคือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะขายได้ก็ต่อเมื่อถือหน่วยลงทุนเกิน 5 ปี และขายได้เมื่ออายุ 55 ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าผู้ลงทุนมีเงินได้สม่ำเสมอ ต้องซื้อกองทุนประเภทนี้ อย่างน้อยปีเว้นปี

กองทุน SSF / RMF เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • ผู้ที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว
  • ผู้ที่ต้องการเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ
  • ผู้ที่มีรายได้เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป
  • หรือรายได้ต่อปีมากกว่า 300,000 บาท

FinVest แนะนำกองทุนลดหย่อนภาษี 10 กองเด็ด

1.ธีมหุ้นโลก (Global Theme) บริษัทชั้นนำทั่วโลกกำลังพยายามพัฒนา ผลิตสินค้า และการบริการใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์โลกและตอบโจทย์ลูกค้าที่เปลี่ยนไป เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำของโลกต่อไปในอนาคต ซึ่งการเร่งพัฒนาเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริมหุ้น Global ให้เติบโต

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คลิก K-CHANGE-SSF/ KFGGRMF

2.ธีมหุ้นไทย (Thai Theme) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากนโยบายการเปิดเมืองของไทย นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการหนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในไทย ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คลิก M-MIDSMALL-SSF/ TLEQRMF

3.ธีมเทคโนโลยี (Tech Theme) การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยิ่งทำให้การเติบโตของหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้คนในปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจนี้จึงยังมีแนวโน้มสูงกว่ามูลค่าทางการตลาดที่จะเติบโตขึ้นอีกมากในอนาคต

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คลิก KKP TECH-H-SSF/ KFGTECHRMF

4.ธีมหุ้นตลาดเกิดใหม่และจีน (EM & China Theme) ตลาดหุ้นจีน ยังได้รับความสนใจในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยจีนมีปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งและมีแนวโน้มการเติบโตในระดับสูง สำหรับตลาดเกิดใหม่เองก็มีโอกาสเติบโตต่อได้อีกไกล

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คลิก MCHINASSF/ TMBEAERMF

5.ธีมเฮลธ์แคร์ (Healthcare Theme) ปัจจุบันดิจิทัลเฮลธ์แคร์เป็นรากฐานที่สำคัญของระบบสาธารณะสุขทั่วโลก เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บวกกับปัจจัยการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเติบโตขึ้นอีกมากในอนาคต

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คลิก UOBSHC-SSF/ SCBRMGHC

สุดคุ้ม ! โปรโมชันกองทุนรวมลดหย่อนภาษี SSF/RMF

กองทุนรวมลดหย่อนภาษี (SSF/RMF)

รายละเอียดโปรโมชันปี 2564

ASP บลจ. แอสเซท พลัส https://www.assetfund.co.th/Promotion_LTF_AD.html
KSAM บลจ. กรุงศรี จำกัด https://www.krungsriasset.com/TH/News/Promotion/SSF_RMF_Promo2021.aspx
KTAM บมจ. บลจ. กรุงไทย https://www.ktam.co.th/upload/tb_promotion_895_1637232300.84118_file1.pdf
LHFUND บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด https://www.lhfund.co.th/Home/InterviewDetail/detail-18-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-SSF-

https://www.lhfund.co.th/Home/InterviewDetail/detail-19-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-RMF-

MFC บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี https://newsite.mfcfund.com/Web/UploadFiles/Information/files/Promotion%20SSF%20M-MIDSMALLSSF_20152021_162020.pdf
ONE บลจ. วรรณ จำกัด https://www.one-asset.com/th/Promotion/detail/73
PAMC บลจ. ฟิลลิป จำกัด https://www.phillipasset.co.th/promotion-rmf-2021
PRINCIPAL บลจ. พรินซิเพิล จำกัด https://www.principal.th/th/PRINCIPAL-SSF-RMF-Promotion-2021
SCBAM บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด https://www.krungsriasset.com/TH/News/Promotion/SSF_RMF_Promo2021.aspx
TALIS บลจ. ทาลิส จำกัด https://www.talisam.co.th/2021/11/ssf-rmf-promotion/
TMBAM บลจ. ทหารไทย จำกัด https://www.eastspring.co.th/rmfssf/
UOBAM บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด https://www.uobam.co.th/srcm/publication/mlfxzbjwn/zb/jw/o0x0/UOBAM_Promotion-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD.pdf
WEASSET บลจ. วี จำกัด https://www.weasset.co.th/uploads/file/All_document/WE-RMF/WE-RMF.html
❇️เริ่มต้นลงทุนเข้าไปที่ แอป FinVest กันได้เลย
❇️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line 👉🏻 https://lin.ee/3wINMDBsz
❇️Follow us on Website: www.finvest.co.th

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน