ลดหย่อนภาษีได้คุ้ม ๆ คัด 10 กองเด็ด SSF/ RMF ลงทุนได้ทั่วโลก

ลดหย่อนภาษีได้คุ้ม ๆ คัด 10 กองเด็ด SSF/ RMF ลงทุนได้ทั่วโลก

รู้จักกับ SSF และ RMF

Super Savings Fund เรียกสั้น ๆ ว่า SSF เป็นกองทุนที่มีจุดประสงค์กระตุ้นการออมในระยะยาว และในส่วนของ Retirement Mutual Fund เรียกสั้น ๆ ว่า RMF เป็นกองทุนที่มีจุดประสงค์ในการออมเงินเพื่อให้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ทีนี้เราจะมาเจาะคุณลักษณะของกองทุนสองประเภทนี้กัน

สำหรับ SSF นั้น สามารถซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ว่าไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนเพื่อการออมอื่นๆ ได้แก่ ประกันบำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กอช. และ RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนเงื่อนไขการขายกองทุนนี้เนื่องจากที่ SSF เป็นกองทุนเน้นการออม ทำให้ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนมากกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ ถึงจะขายได้ และไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ถ้าอยากประหยัดภาษีปีไหนก็สามารถซื้อปีนั้น ๆ ได้

ในส่วนของ RMF นั้น เงื่อนไขจะคล้าย ๆ กับ SSF คือสามารถซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ว่าไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนเพื่อการออมอื่น ๆ ได้แก่ ประกันบำนาญ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข, กอช และ RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งจุดแตกต่างที่เด่นชัดคือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะขายได้ก็ต่อเมื่อถือหน่วยลงทุนเกิน 5 ปี และขายได้เมื่ออายุ 55 ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าผู้ลงทุนมีเงินได้สม่ำเสมอ ต้องซื้อกองทุนประเภทนี้ อย่างน้อยปีเว้นปี

กองทุน SSF / RMF เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • ผู้ที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว
  • ผู้ที่ต้องการเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ
  • ผู้ที่มีรายได้เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป
  • หรือรายได้ต่อปีมากกว่า 300,000 บาท

 

FinVest แนะนำกองทุนลดหย่อนภาษี 10 กองเด็ด

1.ธีมหุ้นโลก (Global Theme) บริษัทชั้นนำทั่วโลกกำลังพยายามพัฒนา ผลิตสินค้า และการบริการใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์โลกและตอบโจทย์ลูกค้าที่เปลี่ยนไป เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำของโลกต่อไปในอนาคต ซึ่งการเร่งพัฒนาเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริมหุ้น Global ให้เติบโต

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คลิก K-CHANGE-SSF/ KFGGRMF

2.ธีมหุ้นไทย (Thai Theme) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากนโยบายการเปิดเมืองของไทย นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการหนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในไทย ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คลิก M-MIDSMALL-SSF/ TLEQRMF

3.ธีมเทคโนโลยี (Tech Theme) การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยิ่งทำให้การเติบโตของหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้คนในปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจนี้จึงยังมีแนวโน้มสูงกว่ามูลค่าทางการตลาดที่จะเติบโตขึ้นอีกมากในอนาคต

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คลิก KKP TECH-H-SSF/ KFGTECHRMF

4.ธีมหุ้นตลาดเกิดใหม่และจีน (EM & China Theme) ตลาดหุ้นจีน ยังได้รับความสนใจในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยจีนมีปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งและมีแนวโน้มการเติบโตในระดับสูง สำหรับตลาดเกิดใหม่เองก็มีโอกาสเติบโตต่อได้อีกไกล

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คลิก MCHINASSF/ TMBEAERMF

5.ธีมเฮลธ์แคร์ (Healthcare Theme) ปัจจุบันดิจิทัลเฮลธ์แคร์เป็นรากฐานที่สำคัญของระบบสาธารณะสุขทั่วโลก เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บวกกับปัจจัยการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเติบโตขึ้นอีกมากในอนาคต

ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี คลิก UOBSHC-SSF/ SCBRMGHC

สุดคุ้ม ! โปรโมชันกองทุนรวมลดหย่อนภาษี SSF/RMF

กองทุนรวมลดหย่อนภาษี (SSF/RMF)

รายละเอียดโปรโมชันปี 2564

ASP บลจ. แอสเซท พลัส https://www.assetfund.co.th/Promotion_LTF_AD.html
KSAM บลจ. กรุงศรี จำกัด https://www.krungsriasset.com/TH/News/Promotion/SSF_RMF_Promo2021.aspx
KTAM บมจ. บลจ. กรุงไทย https://www.ktam.co.th/upload/tb_promotion_895_1637232300.84118_file1.pdf
LHFUND บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด https://www.lhfund.co.th/Home/InterviewDetail/detail-18-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-SSF- 

https://www.lhfund.co.th/Home/InterviewDetail/detail-19-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-RMF-

MFC บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี https://newsite.mfcfund.com/Web/UploadFiles/Information/files/Promotion%20SSF%20M-MIDSMALLSSF_20152021_162020.pdf
ONE บลจ. วรรณ จำกัด https://www.one-asset.com/th/Promotion/detail/73
PAMC บลจ. ฟิลลิป จำกัด https://www.phillipasset.co.th/promotion-rmf-2021
PRINCIPAL บลจ. พรินซิเพิล จำกัด https://www.principal.th/th/PRINCIPAL-SSF-RMF-Promotion-2021
SCBAM บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด https://www.krungsriasset.com/TH/News/Promotion/SSF_RMF_Promo2021.aspx
TALIS บลจ. ทาลิส จำกัด https://www.talisam.co.th/2021/11/ssf-rmf-promotion/
TMBAM บลจ. ทหารไทย จำกัด https://www.eastspring.co.th/rmfssf/
UOBAM บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด https://www.uobam.co.th/srcm/publication/mlfxzbjwn/zb/jw/o0x0/UOBAM_Promotion-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD.pdf
WEASSET บลจ. วี จำกัด https://www.weasset.co.th/uploads/file/All_document/WE-RMF/WE-RMF.html

 

 
❇️เริ่มต้นลงทุนเข้าไปที่ แอป FinVest กันได้เลย
 
❇️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line 👉🏻 https://lin.ee/3wINMDBsz
 
❇️Follow us on Website: www.finvest.co.th
Related Posts