คำว่า Net Zero คือเป้าหมายหลักของการประชุม COP26 (Conference of the Parties) กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050 เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกครั้งสำคัญนี้เป็นไปเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลก ไม่ให้สูงขึ้นจากนี้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2021 ณ เมือง กลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

นอกจากคำปราศรัยซึ่งมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ของบรรดาผู้นำหลากหลายประเทศแล้ว สาระสำคัญของการประชุมคราวนี้ คือการเร่ง ลด ละ เลิก ใช้พลังงานซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อาทิ การผลักดันการเปลี่ยนยานพาหนะจากรถยนต์เครื่องยนต์เผาไหม้ เป็น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียน

เพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง ต้องอาศัยการระดมเงินทุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อบรรเทาผลกระทบซึ่งเกิดจากภาวะเรือนกระจก และการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปในอนาคต ซึ่งดูเหมือนว่าการประชุม COP26 รอบนี้ได้จุดกระแสให้เกิดโอกาสในการลงทุนในธีมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้ง เพราะถือเป็นอีกตัวเร่งสำคัญที่อดีตขาดแรงขับเคลื่อนโดยองค์กรระหว่างประเทศ ดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนเกี่ยวกับกระแสนี้ ทาง FinVest ขอเสนอทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนในธีมนี้

Calendar App Concept March 2020 Page with To Do List and Tasks UI UX Design Mockup Vector on Frameless Smartphone Screen Isolated on White Background. Planner Application Template for Mobile Phone

WE-TENERGY หรือ SCBCLEANA
ถ้านักลงทุนเล็งเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เป็นโอกาสลงทุนในยุคนี้ กองทุน WE-TENERGY หรือ SCBCLEANA เป็นกองทุน FIF (Foreign Investment Fund) ลงทุนผ่านกองทุน BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION FUND กองดังกล่าวมีหลักการเลือกหุ้นซึ่งอยู่ใน 3 ธีม ได้แก่ Decarbonising, Digitalizing และ Decentralizing เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลงทุนด้วยกลยุทธ์ High Conviction เพื่อโอกาสในการรักษาผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ผลตอบแทน 6 เดือนของกองทุน WE-TENERGY อยู่ที่ 31.31% และ กองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
ในส่วนของผลตอบแทน 6 เดือน SCBCLEANA อยู่ที่ 31.78% และ กองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
(ข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น FinVest วันที่ 18 พ.ย 2021)

 

ASP-POWER และ ASP-POWERRMF
กองทุน ASP-POWER กระจายการลงทุนผ่าน ETFs และ Active Fund เช่น BNP Paribas Energy Transition Fund คล้ายกับกอง WE-TENERGY หรือ SCBCLEANA แต่แตกต่างตรงที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ด้วยเช่น กองทุน ETFs ซึ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์จากพลังงานแห่งอนาคต โดยเน้นสัดส่วนการลงทุนหลักไปในธีม Resource คือ ผู้ผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์, Storage คือ ผู้ผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ และ Futuristic Mobility เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ผลตอบแทน 6 เดือนล่าสุด ASP-POWER นั้นอยู่ที่ 32.95%
แต่ในส่วนของ ASP-POWERRMF นั้นเพิ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมาจึงยังไม่มีข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลัง
โดยระดับความเสี่ยงของกองทุนทั้งสองอยู่ที่ระดับ 6
(ข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น FinVest วันที่ 18 พ.ย 2021)

 

MRENEW-D หรือ MRENEW-A
ลงทุนผ่าน BGF Sustainable Energy Fund ซึ่งบริหารจัดการโดย BlackRock จุดเด่นคือคัดสรรหุ้นในหลากหลายธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม วัดความยั่งยืนด้วยหลักการ ESG โดยนโนบายการลงทุนของ MRENEW กระจายการลงทุนไปยัง 3 กลุ่มคือ Clean Power , Energy Efficiency และ Clean Transportation จากนั้นคัดเลือกหุ้น 30-60 ตัว แต่ละตัวมีสัดส่วนไม่เกิน 10% ด้วยกลยุทธ์แบบ Active Management โดยมุ่งหวังจะสร้างอัตราผลตอบแทนสูง ทั้งจากกำไรของส่วนต่างราคา (Capital gain) และเงินปันผล กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับ 4 ดาวจาก Morning Star

ผลตอบแทน 6 เดือนล่าสุดของกองทุนนี้อยู่ที่ 14.98% และ กองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 7
(ข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น FinVest วันที่ 18 พ.ย 2021)

ถ้าใครอยากลงทุนตรง ๆ ในกองทุน BGF Sustainable Energy A2 ซึ่งเป็นกองทุน Master Fund ของทาง MRENEW ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น FinVest

ผลตอบแทน 6 เดือนล่าสุดของกองทุน BGF Sustainable Energy A2 นี้อยู่ที่ 14.58% และ กองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 (ข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น FinVest วันที่ 18 พ.ย 2021)

 

Schroder ISF Global Energy Transition
( For FinVest App : Schorder ISF Glbl Engy Tnstn A Acc USD)
ถ้าใครอยากลงทุนตรง ๆ ในกองทุนต่างประเทศ กองทุน Schroder ISF Global Energy Transition ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยกระจายการลงทุนให้ครอบคลุมทั้ง Value Chain ตั้งแต่ Clean energy generation, Transmission and distribution, Energy storage, Energy efficiency จนถึง Clean mobility แต่จัดพอร์ตหุ้นแบบเจาะจง ลงทุนเพียงแค่ 30-60 ตัวในพอร์ตฟอลิโอเท่านั้น โดยมีเป้าหมายการเติบโตของเงินลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว ไปพร้อมกับเป้าหมายการทำให้พลังงานจากฟอสซิลและนิวเคลียร์เป็นศูนย์

ผลตอบแทน 6 เดือนล่าสุด 5.50% และกองทุนนี้อยู่ที่ความเสี่ยงระดับ 6
(ข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น FinVest วันที่ 18 พ.ย 2021)

 

สรุปสุดท้ายท้ายสุด

กองทุนพลังงานสะอาดที่ทาง FinVest นำมาแนะนำในครั้งนี้ มีความน่าสนใจอยู่หลายกอง ซึ่งแต่ละกองมีรายละเอียดที่น่าสนใจแตกต่างกัน จึงขอสรุปไว้สั้น ๆ ไว้ดังนี้

ถ้าชอบโอกาสในการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน ผ่านการเลือกหุ้นซึ่งอยู่ใน ธีม 3 ธีม ซึ่งคำจำกัดความของทั้ง ได้แก่ Decarbonising, Digitalizing และ Decentralizing
>> แนะนำ WE-TENERGY และ SCBCLEANA

ถ้าชอบการลงทุนในหุ้นเติบโตยั่งยืนด้วยหลัก ESG โดย กระจายการลงทุนไปยัง 3 กลุ่มคือ Clean Power , Energy Efficiency และ Clean Transportation
>> แนะนำ MRENEW-D

ถ้าชอบการกระจายการลงทุนในหมวด Resource, Storage และ Futuristic Mobility โดยลงทุนผ่านทั้ง ETFs และ Active Fund
>>แนะนำ ASP-POWER

ถ้าชอบการลงทุนในธีมนี้ผ่านกองทุนต่างประเทศโดยตรง โดยลงทุนครอบคลุมทั้ง Value Chain ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ
>> แนะนำ Schroder ISF Global Energy Transition
( For FinVest App : Schorder ISF Glbl Engy Tnstn A Acc USD)

แต่ถ้าอยากลงทุนระยะยาวด้วยหลักการ ESG โดย กระจายการลงทุนไปยัง 3 กลุ่มคือ Clean Power , Energy Efficiency และ Clean Transportation พร้อมกับการเลือกหุ้นด้วยกลยุทธิ์ Active Management
>> แนะนำ BGF Sustainable Energy A2

* ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

สามารถลงในกองทุนตัวท็อป ๆ แบบนี้ แค่เข้าไปที่ แอป FinVest 
https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

————————————————–
อ้างอิง

https://www.bnpparibas-am.lu/private-investor/fundsheet/equity/bnp-paribas-funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview
https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/f92522ff-8700-4f6f-8480-402a15fc7383/512
https://www.weasset.co.th/downloads/fund/WE-TENERGY/WE-TENERGY_Ads.pdf?v=2
http://files.utrade.co.th/content/uploads/downloads/6374233542004652812PresentationMRENEWNov2020.pdf
https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Timetable.pdf
https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/
https://www.scbam.com/th/fund/interesting-fund/fund-information/scbcleana
https://www.scbam.com/medias/fund-doc/presentation/SCBCLEANA.pdf
https://www.assetfund.co.th/home/gen_pdf/Asset_fund_ASP-POWERRMF.pdf
https://www.assetfund.co.th/home/assetplus/upload_otherdocs/ASP-POWERRMF_salekit.pdf

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน