ชี้เป้า 6 กองทุนเด็ดจาก UOBAM
พร้อมโปรโมชั่นเด็ดเมื่อลงทุนผ่าน FinVest เท่านั้น

จัดเต็มให้ครบทุกสไตล์ ทั้งหุ้นจีน หุ้นเวียดนาม หรือหุ้นธีมล้ำ ๆ แห่งโลกอนาคตอย่าง ESG, Health Care หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า

พิเศษ! สำหรับลูกค้า FinVest ที่มียอดลงทุนสะสมสุทธิใน 6 กองทุนที่ร่วมรายการ ได้แก่ UEV, UESG, UOBSHC, UVO, UCI และ UCHINA ทุก ๆ 25,000 บาท รับหน่วยลงทุน TCMF มูลค่า 0.2% ไปเลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 กุมภาพันธ์ 2565

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คำเตือน
– ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึงอนาคต
– การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
– กองทุน UOBSHC ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Health Care จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
– กองทุน UCHINA ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

___________________________________


FinVest ชี้เป้ากองทุนเด็ดจากทาง UOBAM


ธีมพลังงานสะอาด
แนะนำ UEV


นโยบายการลงทุน

ลงทุนใน RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD และ Global X Lithium & Battery Tech ETF ที่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ซึ่งครอบคลุม ถึงการทำเหมืองไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการผลิตแบตเตอรี่ , บริษัทที่ดำเนินการหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในอนาคต เช่น รถยนต์, ยานพาหนะไฟฟ้า รวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทอลที่ใช่ในการขนส่ง เช่น การขับขี่อัตโนมัติ เป็นต้น โดยกระจายการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามสภาวะการลงทุน หรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ finvest.co.th/กองทุน-uev-กองเดียวครบ-จบทุ/

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต
XPeng ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำในจีน
Samsung SDI ผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับสมาร์ทโฟนและรถยนต์
Albemarle ผู้ผลิตและแปรรูปแร่ลิเทียม

ระดับความเสี่ยง 6
ผลตอบแทน 6 เดือน 14.56%


ธีมหุ้นยั่งยืน หรือ ESG
แนะนำ UESG


นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดย เน้นการลงทุนหุ้นยั่งยืนที่มีคุณภาพทั่วโลก ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่มีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่จะนำไปสู่โอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีเสถียรภาพสูงให้แก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้การเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจะใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในหุ้นที่มีกระแสเงินสดในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท Return on Invested Capital (ROIC) ที่จูงใจ และมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเหมาะสม

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต
Microsoft บริษัทเจ้าซอฟต์แวร์อย่าง Office365 ที่เราคุ้นเคยกันดี
Alphabet Inc บริษัทแม่ของ Google และ Apple Inc เจ้าของสมาร์ทโฟนปลี่ยนโลกอย่างไอโฟน

ระดับความเสี่ยง 6
ผลตอบแทน 6 เดือน 13.55%

_________________________________


ธีมหุ้น Healthcare

แนะนำ UOBSHC


นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United Global Healthcare Fund ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต
Pfizer บริษัทผลิตยาและวัคซีน Covid-19จากสหรัฐ
AstraZeneca บริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมการแพทย์รูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงวัคซีน Covid-19 จากอังกฤษ
UnitedHealth Group บริษัทประกันสุขภาพชั้นนำของสหรัฐ

ระดับความเสี่ยง 7
ผลตอบแทน 6 เดือน -4.28%

 

ธีมหุ้นเวียดนาม
แนะนำ UVO


นโยบายการลงทุน

กระจายการลงทุนครอบคลุมหุ้นเวียดนามผ่านกองทุนที่มีกลยุทธ์การบริหารในเชิงรุก (Active Portfolio Management) ซึ่งบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนชาวเวียดนาม เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของเวียดนาม โดยทำการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวม ETF ที่มีนโยบายการลงทุน ในตราสารทุน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม อย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)


ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต

Masan Group บริษัทค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคชื่อดังในเวียดนาม เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลา เป็นต้น
VIC หรือ Vingroup บริษัทอสังหาเบอร์หนึ่งของเวียดนาม
Vinamilk ผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมอันดับหนึ่งของเวียดนาม

ระดับความเสี่ยง 6
ผลตอบแทน 6 เดือน 10.01%

 


___________________________________


ธีมหุ้นเทคจีน

แนะนำ UCI


เน้นลงทุนในตลาดหุ้นประเทศจีน (A-Shares) ซึ่งคาดว่าจะได้ร้บประโยชน์จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และแนวโน้ม การเติบโตในด้านต่างๆ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน (A-Shares) ได้แก่ Shanghai Stock Exchange (SSE) และ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และแนวโน้มการเติบโตในด้านต่างๆ นอกจากนี้อาจเข้าลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนบน ChiNext Market และ/หรือ SME Board และ Science and Technology Innovation Board รวมถึงตราสารทุน อื่นๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนอื่นๆ

 

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต
CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนเจ้าใหญ่ของโลก
Tinci Material ผู้จัดจำหน่ายวัสดุสำหรับทำแบตเตอรี่
Ginlong Technologies หนึ่งในผู้พัฒนานวัตกรรมสะอาดเช่น แพงโซลาร์เซลล์ ในประเทศจีน

ระดับความเสี่ยง 6
ผลตอบแทน 6 เดือน -0.59%

อ่านกองนี้แบบเจาะลึกได้เลยที่นี่

 

ธีมหุ้นจีน
แนะนำ
UCHINA

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) I-A1-acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศจีนที่จดทะเบียนใน H-Share, A-Share และ ARD รวมถึงบริษัทอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกับประเทศจีน

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต
Tencent เจ้าของ WeChat และเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Fortnite
Alibaba เจ้าพ่อคอมเมิร์ซในประเทศจีน และ Kweichow Moutai ผู้ผลิตเหล้าเหมาไถชื่อดัง

ระดับความเสี่ยง 6
ผลตอบแทน 6 เดือน -18.91%


___________________________________


กองทุนทั้งหมดนี้สามารถซื้อที่แอป FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

—————————————

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย:
1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FinVest ที่มียอดลงทุนสะสมสุทธิใน 6 กองทุนที่ร่วมรายการ ทุก ๆ 25,000 บาท รับหน่วยลงทุน TCMF มูลค่า 0.2% (ยอดลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเข้า)
2.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 (ลูกค้าซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนที่ร่วมรายการผ่าน FinVest ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น)
3.ผู้ลงทุนสามารถสะสมมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ร่วมรายการ ภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย โดยบริษัทฯ จะคำนวณยอดลงทุนรวมทั้งหมดระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
4.เพื่อรับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขาย ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนใน 6 กองทุนที่ร่วมรายการ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
5.UOBAM จะดำเนินการให้หน่วยลงทุน TCMF กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใน 30 เมษายน 2565
6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
7.บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คำเตือน:
– ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึงอนาคต
– การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
– กองทุน UOBSHC ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Health Care จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
– กองทุน UCHINA ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน