ลงทุน TESG บนแอป FinVest รับทันทีไม่ต้องลุ้น การันตี เงินคืน 0.2%* ของยอดเงินลงทุน

ลงทุน TESG บนแอป FinVest รับทันทีไม่ต้องลุ้น การันตี เงินคืน 0.2%* ของยอดเงินลงทุน

ไม่ต้องรอลดหย่อนภาษี ไม่ต้องรอ 8 ปี รับทันที การันตีเงินคืน 0.2%* ของยอดเงินลงทุน สำหรับเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อกองทุน เมื่อลงทุนกองทุน TESG บนแอปพลิเคชัน FinVest

* ทุกกองทุนรับเงินคืน 0.2% ยกเว้นกองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income) รับ 0.1%
TESG หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน คือกองทุนลดหย่อนภาษีแบบใหม่ เน้นลงทุนในหุ้นไทยและตราสารหนี้ไทย ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ตามหลัก ESG โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบหลัก 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) ​และธรรมาภิบาล (Governance) ตามหลักกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน Sustainable & Responsible Investing Fund (SRI Fund)


www.finvest.co.th/tesg-8-dec-2023/


www.finvest.co.th/invest-ssf-rmf-tesg-save-tax-2566/


www.finvest.co.th/thaiesg-fundlist/


www.finvest.co.th/age-invest-ssf-rmf-tesg/


www.finvest.co.th/5-checklist-tax-deduction/


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. สำหรับผู้ที่ลงทุนผ่านทาง FinVest และมีการลงทุนในกองทุน TESG ยอดเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อกองทุน ที่คำสั่งซื้อเกิดขึ้นภายในเวลา 14.30 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2566

2. ลงทุนตามเงื่อนไขเพื่อรับ Cashback 0.2% ของมูลค่าเงินลงทุนตลอดช่วงเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้นกองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income) รับ 0.1%

3. การันตีเงินคืนสูงสุด 0.2% ต่อกองทุน หากกองทุนใดมีการจ่ายเงินคืนจาก บลจ. ครบ 0.2% แล้ว จะไม่เข้าร่วมโปรโมชันนี้

4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชันนี้ จะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แต่หากลูกค้าได้รับโปรโมชันจาก บลจ. เงื่อนไขการจ่ายโปรโมชัน จะเป็นไปตามที่แต่ละ บลจ. กำหนด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ทำการยืนยันตัวตนขั้นสูงด้วย NDID หรือ หนังสือเดินทางแล้ว และข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และข้อมูลบัตรประชาชนยังไม่หมดอายุเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยืนยันตัวตน และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ที่ Line OA : @FinVestapp

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


คำเตือน

การลงทุนในกองทุนรวมมีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน


┏━━━━━━━━━━━━━┓

💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ

⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ

⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว

⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน

🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest

🔗 สอบถาม – LINE

🔗 ติดตาม – Facebook / Instagram

🔗 อ่านบทความ – Website

┗━━━━━━━━━━━━━┛

#FinVest #YourWingsYourWays

Related Posts