ลงทุนกับจีนยุคใหม่ ไปกับ ASP-EVOCHINARMF

ลงทุนกับจีนยุคใหม่ ไปกับ ASP-EVOCHINARMF

ASP-EVOCHINARMF

ด่วน !
เหลือเพียงแค่อีกไม่กี่วันก็จะหมดเขต การซื้อกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2564 กันแล้ว
ใครที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตฯ ต้องรีบแล้วนะ !
โดยสามารถเข้าไปอ่านวิธีเปิดพอร์ตลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finvest.co.th/ssf-rmf-easy/
สำหรับใครที่อยากลดหย่อนภาษีแล้วยังได้ออมเงินไปด้วย โดยมีเป้าหมายระยะกลางถึงยาว ผ่านกองทุน SSF อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finvest.co.th/5ssf2021/
จะเพื่อออมเงินเพื่อการเกษียณผ่านกองทุน RMF อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finvest.co.th/gen-y-rmf/ปรัชญาการลงทุนของ ASP-EVOCHINARMF

ปรัชญาการลงทุนของ ASP-EVOCHINARMF คือการมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของประเทศจีน โดยทำการลงทุนได้ทุกกลุ่มหุ้นอย่างยืดหยุ่น

แต่ก่อนจะเข้าใจว่าจีนจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างไรนั้น เราขอแนะนำให้ทำความรู้จักกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ของจีนกันก่อน

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ของจีน คืออะไร?

จีนต้องการจะเปลี่ยนแปลงปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากเดิมไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจาก การผลิตแบบเน้นปริมาณไปสู่การผลิตแบบเน้นคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับ 5 ด้าน ดังนี้

1.ด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มและกระจายรายได้ของประชากร ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และมีการใช้ยุทธศาสตร์ Dual Circulation ซึ่งหมุนเวียนการผลิตและการบริโภคภายใน เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ขนานไปกับการหมุนเวียนอุปสงค์และอุปทานจากโลกภายนอก

2. ด้านสังคม
ฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน รักษาอัตราการว่างงาน เพิ่มการเข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ

3. ด้านสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้ถ่านหิน มุ่งเน้นไปที่การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม , พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอน เช่น รถยนต์ EV

4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ความสำคัญกับงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทั้งเช่น Semiconductor , การแพทย์ , สังคมไร้เงินสด , ปัญญาประดิษฐ์ และควอนตัม

5. ด้านความมั่นคง
เพิ่มเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ , อาหาร , โครงสร้างประชากร และขยายความร่วมมือกับต่างชาติ ท่ามกลางกระแสต่อต้านจีนที่มีมากขึ้น

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุดนี้ มีเป้าหมายระยะยาวในปี 2035 จีนต้องการที่จะเป็นประเทศที่ทั้งทันสมัย แข็งแกร่ง และสวยงาม และจีนมุ่งมั่นที่จะเป็น “เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว” ในปี 2049 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

การที่จีนพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ด้วยการขับทั้ง 5 ด้านไปพร้อม ๆ กัน ส่งผลกระทบให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แล้วสิ่งนี้สร้างโอกาสได้มากขนาดไหน ?

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค สร้างโอกาสได้มากขนาดไหน ?
จากแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงประชาชนจีนมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตมีการพึ่งพาดิจิทัลมากขึ้น เช่น การสั่งอาหารแบบฟู้ดเดลิเวอรี , การช็อปปิ้งออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการเรียนพิเศษด้วยระบบออนไลน์

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ตัวเลขจากทาง CNNIC พบว่า ปัจจุบันในเมืองชนบทของจีน มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ 56% เท่านั้น หากแผนการเปลี่ยนแปลงประเทศจีนให้เข้าสู่ New Economy ได้สำเร็จ จะทำให้ประชาชนทั้งในเมืองใหญ่และในชนบทมีรายได้มากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวย่อมสะท้อนมายังรายได้และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยี

ภาพรวมเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จากการผลักดันของรัฐส่งผลให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนอยู่ในระดับที่สูง ราว ๆ 6-7% โดยในระยะยาว จีนมีแนวโน้มที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลก จากการคาดการณ์ของ CEBR หน่วยงานวิจัยด้านเศรษฐกิจของอังกฤษเปิดเผยว่าจีนจะแซงหน้าสหรัฐฯขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในปี 2028 ความน่าตื่นเต้นอยู่ตรงที่ ในปัจจุบัน GDP ที่ปรับด้วยอำนาจการซื้อ (Purchasing power parity) ของจีน ได้แซงหน้าสหรัฐฯไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ในเมื่อภาพใหญ่ดูดีมีอนาคตขนาดนี้ ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาดูกันว่า
ธีมการลงทุนที่ทาง ASP-EVOCHINARMF
ให้ความสนใจนั้นมีอะไรบ้าง ?

7 ธีมการลงทุนของ ASP-EVOCHINARMF

1.Internet
ปัจจุบันจีนก้าวเข้าสู่ Digital Lifestyle อย่างเต็มตัว ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิต ทั้งการสื่อสาร , ความบันเทิง หรือจะซื้อขายสินค้าและบริการ ก็สามารถทำทั้งหมดได้ผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียว

2. E-Commerce
ตลาด E-commerce ของจีนคิดเป็นส่วนแบ่ง 50% ของตลาดนี้ทั้งโลก และยังมีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วกว่าประเทศอื่น ๆ ในปัจจุบันกระแสของ Group Buying หรือการซื้อครั้งละเยอะ ๆ แล้วผู้ซื้อได้ราคาถูก ผู้ขายได้ขายในปริมาณมากในคราวเดียว ในเมือง lower tier ของจีน เป็นตลาดที่หลายบริษัทกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด นอกจากนี้ Covid ยังเป็นตัวเร่งเทรนด์ดังกล่าวอีกด้วย

3. Consumption

ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป เช่น การเรียนพิเศษแบบออนไลน์ , เทรนด์การทานอาหารนอกบ้าน รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจไปในพื้นที่เมืองที่เป็น lower tier ทำให้ตลาดส่วนนี้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

4. Healthcare
ในปี 2018 จีนมีการใช้จ่ายในด้านสุขภาพเพียงแค่ 5.4% ของ GDP ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ Covid-19 จะเป็นตัวเร่งให้คนคำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ทางการจีนเองยังสนับสนุนการค้นคว้า พัฒนาทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ อีกด้วย

5. Localization Hardware
จุดเริ่มต้นที่ทำให้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่าง ชิพ หรือ semi conductor ของจีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเกิดจากการที่จีนต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

6. Localization Software
นอกจากทางด้าน Hardware แล้ว ฝั่ง Softwate ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มากไปกว่านั้น ด้วยการสนับสนุนจากทางภาครัฐ จะทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถไปไกลได้ถึงระดับโลก

7. Clean Energy
ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังผลิตสูงสุดในโลก และด้วยแรงหนุนจากทางภาครัฐเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า ที่ทางการออกนโยบายให้สิทธิประโยชน์แก้ผู้ผลิต ให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ซื้อ เพื่อลดการใช้งานรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป โดยจีนมีเป้าหมายระยะยาวคือการทำให้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2060


นโยบายการลงทุนของ ASP-EVOCHINARMF

เป็นกองทุนที่นโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจ หรือดำเนินธุรกิจ หรือมีรายได้หลักมาจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประเทศสาธารณรัฐจีน
ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย


ทีนี้เราจะทำการเจาะลึกกันต่อว่าในกองทุนหลัก มีสัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง

สัดส่วนการลงทุนในพอร์ต

 • – T. Rowe Price China Evolution Equity Fund 0-30 %
 • – ลงทุนในหุ้นรายตัว 0 – 50 %
 • – ลงทุนในกองทุน ETFs 0 -20 %


มาขยายความปรัชญาการลงทุนของทาง T. Rowe Price China Evolution Equity Fund กันบ้าง

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund มีปรัชญาการลงทุนเป็นอย่างไร

Holistic Approach
เจาะลึกตลาดมุมใหม่ ค้นหาโอกาสลงทุนที่น้อยคนจะเข้าถึง มองหาโอกาสในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต

Invest in Change
เสาะหาโอกาสจากการ mispricing ในบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโต แต่ราคาไม่สะท้อนออกมา

Seek Outliers การเฟ้นหาบริษัทที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตจำเป็นต่อการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน


นอกจากการลงทุนผ่านกองทุนของทาง T. Rowe Price แล้ว
กองทุนหลักยังลงทุนโดยตรงผ่านหุ้นรายตัวอีกด้วย


ตัวอย่างหุ้นในพอร์ตที่ทาง ASP-EVOCHINARMF ลงทุนโดยตรง

1. Meituan
แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรีเบอร์หนึ่งในจีนที่ครอบคลุมทุกอย่างของไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง หรือแม้กระทั่งจองโรงแรม

2.Xiaomi
ผู้ผลิตมือถือซึ่งมียอดขายอันดับหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้าสุดไฮเทค รวมถึงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และยังมีสินค้าอื่นอีกมากมาย จากการสร้างระบบนิเวศเพื่อร่วมลงทุนในนวัตกรรมรวมมากกว่า 300 บริษัท จากแนวคิด “เทคโนโลยีคุณภาพสูง ไม่จำเป็นต้องแพง”

3. Tencent
บริษัท Holding ยักษ์ใหญ่ของจีน โดยรายได้หลักในปัจจุบันมาจากธุรกิจเกม โดยเกมดัง ๆ เช่น Fortnite , RoV เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีที่อยู่ในมือ คาดว่า Tencent จะเป็นบริษัท Metaverse ชั้นนำในฝั่งตะวันออก

จึงไม่แปลกเลยที่เราเห็นบริษัทจีนมาแย่งชิงตำแหน่งของบริษัทระดับโลก


ETFs ที่ทำการลงทุนโดยตรง

 • – Premia CSI Caixin China New Economy ETF ลงทุนในธีม China New Economy
 • – Global X China Clean Energy ETF HKD ลงทุนในพลังงานสะอาดจีน
 • – Global X China Robotics and AI ETF HKD เน้นลงทุนในวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในจีน
 • – Premia China STAR50 ETF HKD เน้นลงทุนในธีม Hard Tech ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติจีน เปรียบเสมือน China Nasdaq


ผลการดำเนินงาน

ในปัจจุบัน กองทุน ASP-EVOCHINARMF ผลตอบแทน 3 เดือน ขาดทุนอยู่ที่ -5.16% (ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน FinVest 20 ธ.ค. 2021) ซึ่งคาดว่าเกิดจากปัจจัยลบที่เกิดจากทั้งการผิดชำระหนี้ของ Evergrande และความกังวลที่ทางการจีนออกมาจัดระเบียบบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ

โดยในปัจุบัน ผู้จัดการกองทุน มองว่ามูลค่าตลาดจีนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี และมีผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ดีกว่าหลายภูมิภาค กองทุนยังคงกลยุทธ์หลีกเลี่ยงความผันผวนโดยมีสัดส่วน หุ้นจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า 54% โดยลงทุนสะท้อนแผนระยะยาวในธีมที่ รัฐบาลสนับสนุนอย่าง New Energy กว่า 22% ในธุรกิจผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และแผงโซลาร์ รวมถึงธุรกิจขนาดกลางที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ (อ้างอิงจาก Fund Commentary ฉบับเดือนธันวาคม 2021)


สรุปจุดเด่นกองทุน

กองทุน ASP-EVOCHINARMF ถือว่าเป็นกองทุนที่รวบรวมธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของประเทศจีนได้เป็นอย่างดี สรุปเป็นจุดเด่นของกองทุน 3 ข้อดังนี้


สรุปจุดเด่นกองทุน ASP-EVOCHINARMF

 • – ลงทุนในธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนตามธีม New Economy 
 • – เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว และภาพรวมเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากตัวเลข GDP และด้านอื่นๆ
 • – ทำการลงทุนได้ทุกกลุ่มหุ้นจดทะเบียนอย่างยืดหยุ่น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่นักลงทุน
 • – เป็นกองทุน RMF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้


ซื้อกองนี้ได้ที่ ASP-EVOCHINA
หรือซื้อกองนี้แบบลดหย่อนภาษีได้ที่ ASP-EVOCHINARMF 

แต่ถ้าอยากซื้อกองทุนจ่างประเทศธีมใกล้เคียงก็สามารถซื้อผ่าน FinVest ได้เช่นเดียวกัน Mirae Asset China Growth Equity A USD


ถ้าอยากซื้อกองทุนทั่วไปก็สามารถซื้อผ่าน FinVest

กองทุนนี้สามารถซื้อที่แอป FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

Related Posts