ASP-EVOCHINARMF

ด่วน !
เหลือเพียงแค่อีกไม่กี่วันก็จะหมดเขต การซื้อกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2564 กันแล้ว
ใครที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตฯ ต้องรีบแล้วนะ !
โดยสามารถเข้าไปอ่านวิธีเปิดพอร์ตลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finvest.co.th/ssf-rmf-easy/
สำหรับใครที่อยากลดหย่อนภาษีแล้วยังได้ออมเงินไปด้วย โดยมีเป้าหมายระยะกลางถึงยาว ผ่านกองทุน SSF อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finvest.co.th/5ssf2021/
จะเพื่อออมเงินเพื่อการเกษียณผ่านกองทุน RMF อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finvest.co.th/gen-y-rmf/ปรัชญาการลงทุนของ ASP-EVOCHINARMF

ปรัชญาการลงทุนของ ASP-EVOCHINARMF คือการมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของประเทศจีน โดยทำการลงทุนได้ทุกกลุ่มหุ้นอย่างยืดหยุ่น

แต่ก่อนจะเข้าใจว่าจีนจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างไรนั้น เราขอแนะนำให้ทำความรู้จักกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ของจีนกันก่อน

 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ของจีน คืออะไร?

จีนต้องการจะเปลี่ยนแปลงปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากเดิมไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจาก การผลิตแบบเน้นปริมาณไปสู่การผลิตแบบเน้นคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับ 5 ด้าน ดังนี้

1.ด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มและกระจายรายได้ของประชากร ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และมีการใช้ยุทธศาสตร์ Dual Circulation ซึ่งหมุนเวียนการผลิตและการบริโภคภายใน เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ขนานไปกับการหมุนเวียนอุปสงค์และอุปทานจากโลกภายนอก

2. ด้านสังคม
ฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน รักษาอัตราการว่างงาน เพิ่มการเข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ

3. ด้านสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้ถ่านหิน มุ่งเน้นไปที่การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม , พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอน เช่น รถยนต์ EV

4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ความสำคัญกับงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทั้งเช่น Semiconductor , การแพทย์ , สังคมไร้เงินสด , ปัญญาประดิษฐ์ และควอนตัม

5. ด้านความมั่นคง
เพิ่มเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ , อาหาร , โครงสร้างประชากร และขยายความร่วมมือกับต่างชาติ ท่ามกลางกระแสต่อต้านจีนที่มีมากขึ้น

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุดนี้ มีเป้าหมายระยะยาวในปี 2035 จีนต้องการที่จะเป็นประเทศที่ทั้งทันสมัย แข็งแกร่ง และสวยงาม และจีนมุ่งมั่นที่จะเป็น “เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว” ในปี 2049 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

การที่จีนพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ด้วยการขับทั้ง 5 ด้านไปพร้อม ๆ กัน ส่งผลกระทบให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แล้วสิ่งนี้สร้างโอกาสได้มากขนาดไหน ?

 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค สร้างโอกาสได้มากขนาดไหน ?
จากแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงประชาชนจีนมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตมีการพึ่งพาดิจิทัลมากขึ้น เช่น การสั่งอาหารแบบฟู้ดเดลิเวอรี , การช็อปปิ้งออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการเรียนพิเศษด้วยระบบออนไลน์

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ตัวเลขจากทาง CNNIC พบว่า ปัจจุบันในเมืองชนบทของจีน มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ 56% เท่านั้น หากแผนการเปลี่ยนแปลงประเทศจีนให้เข้าสู่ New Economy ได้สำเร็จ จะทำให้ประชาชนทั้งในเมืองใหญ่และในชนบทมีรายได้มากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวย่อมสะท้อนมายังรายได้และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยี

 

ภาพรวมเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จากการผลักดันของรัฐส่งผลให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนอยู่ในระดับที่สูง ราว ๆ 6-7% โดยในระยะยาว จีนมีแนวโน้มที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลก จากการคาดการณ์ของ CEBR หน่วยงานวิจัยด้านเศรษฐกิจของอังกฤษเปิดเผยว่าจีนจะแซงหน้าสหรัฐฯขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในปี 2028 ความน่าตื่นเต้นอยู่ตรงที่ ในปัจจุบัน GDP ที่ปรับด้วยอำนาจการซื้อ (Purchasing power parity) ของจีน ได้แซงหน้าสหรัฐฯไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ในเมื่อภาพใหญ่ดูดีมีอนาคตขนาดนี้ ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาดูกันว่า
ธีมการลงทุนที่ทาง ASP-EVOCHINARMF
ให้ความสนใจนั้นมีอะไรบ้าง ?

 

7 ธีมการลงทุนของ ASP-EVOCHINARMF

1.Internet
ปัจจุบันจีนก้าวเข้าสู่ Digital Lifestyle อย่างเต็มตัว ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิต ทั้งการสื่อสาร , ความบันเทิง หรือจะซื้อขายสินค้าและบริการ ก็สามารถทำทั้งหมดได้ผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียว

2. E-Commerce
ตลาด E-commerce ของจีนคิดเป็นส่วนแบ่ง 50% ของตลาดนี้ทั้งโลก และยังมีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วกว่าประเทศอื่น ๆ ในปัจจุบันกระแสของ Group Buying หรือการซื้อครั้งละเยอะ ๆ แล้วผู้ซื้อได้ราคาถูก ผู้ขายได้ขายในปริมาณมากในคราวเดียว ในเมือง lower tier ของจีน เป็นตลาดที่หลายบริษัทกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด นอกจากนี้ Covid ยังเป็นตัวเร่งเทรนด์ดังกล่าวอีกด้วย

3. Consumption

ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป เช่น การเรียนพิเศษแบบออนไลน์ , เทรนด์การทานอาหารนอกบ้าน รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจไปในพื้นที่เมืองที่เป็น lower tier ทำให้ตลาดส่วนนี้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

4. Healthcare
ในปี 2018 จีนมีการใช้จ่ายในด้านสุขภาพเพียงแค่ 5.4% ของ GDP ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ Covid-19 จะเป็นตัวเร่งให้คนคำนึงถึงสุขภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ทางการจีนเองยังสนับสนุนการค้นคว้า พัฒนาทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ อีกด้วย

5. Localization Hardware
จุดเริ่มต้นที่ทำให้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่าง ชิพ หรือ semi conductor ของจีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเกิดจากการที่จีนต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

6. Localization Software
นอกจากทางด้าน Hardware แล้ว ฝั่ง Softwate ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มากไปกว่านั้น ด้วยการสนับสนุนจากทางภาครัฐ จะทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถไปไกลได้ถึงระดับโลก

7. Clean Energy
ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังผลิตสูงสุดในโลก และด้วยแรงหนุนจากทางภาครัฐเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า ที่ทางการออกนโยบายให้สิทธิประโยชน์แก้ผู้ผลิต ให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ซื้อ เพื่อลดการใช้งานรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป โดยจีนมีเป้าหมายระยะยาวคือการทำให้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2060


นโยบายการลงทุนของ ASP-EVOCHINARMF

เป็นกองทุนที่นโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจ หรือดำเนินธุรกิจ หรือมีรายได้หลักมาจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประเทศสาธารณรัฐจีน
ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย


ทีนี้เราจะทำการเจาะลึกกันต่อว่าในกองทุนหลัก มีสัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง

สัดส่วนการลงทุนในพอร์ต

 • – T. Rowe Price China Evolution Equity Fund 0-30 %
 • – ลงทุนในหุ้นรายตัว 0 – 50 %
 • – ลงทุนในกองทุน ETFs 0 -20 %


มาขยายความปรัชญาการลงทุนของทาง T. Rowe Price China Evolution Equity Fund กันบ้าง

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund มีปรัชญาการลงทุนเป็นอย่างไร

Holistic Approach
เจาะลึกตลาดมุมใหม่ ค้นหาโอกาสลงทุนที่น้อยคนจะเข้าถึง มองหาโอกาสในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต

Invest in Change
เสาะหาโอกาสจากการ mispricing ในบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโต แต่ราคาไม่สะท้อนออกมา

Seek Outliers การเฟ้นหาบริษัทที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตจำเป็นต่อการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน


นอกจากการลงทุนผ่านกองทุนของทาง T. Rowe Price แล้ว
กองทุนหลักยังลงทุนโดยตรงผ่านหุ้นรายตัวอีกด้วย


ตัวอย่างหุ้นในพอร์ตที่ทาง ASP-EVOCHINARMF ลงทุนโดยตรง

1. Meituan
แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรีเบอร์หนึ่งในจีนที่ครอบคลุมทุกอย่างของไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง หรือแม้กระทั่งจองโรงแรม

2.Xiaomi
ผู้ผลิตมือถือซึ่งมียอดขายอันดับหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้าสุดไฮเทค รวมถึงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และยังมีสินค้าอื่นอีกมากมาย จากการสร้างระบบนิเวศเพื่อร่วมลงทุนในนวัตกรรมรวมมากกว่า 300 บริษัท จากแนวคิด “เทคโนโลยีคุณภาพสูง ไม่จำเป็นต้องแพง”

3. Tencent
บริษัท Holding ยักษ์ใหญ่ของจีน โดยรายได้หลักในปัจจุบันมาจากธุรกิจเกม โดยเกมดัง ๆ เช่น Fortnite , RoV เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีที่อยู่ในมือ คาดว่า Tencent จะเป็นบริษัท Metaverse ชั้นนำในฝั่งตะวันออก

จึงไม่แปลกเลยที่เราเห็นบริษัทจีนมาแย่งชิงตำแหน่งของบริษัทระดับโลก


ETFs ที่ทำการลงทุนโดยตรง

 • – Premia CSI Caixin China New Economy ETF ลงทุนในธีม China New Economy
 • – Global X China Clean Energy ETF HKD ลงทุนในพลังงานสะอาดจีน
 • – Global X China Robotics and AI ETF HKD เน้นลงทุนในวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในจีน
 • – Premia China STAR50 ETF HKD เน้นลงทุนในธีม Hard Tech ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติจีน เปรียบเสมือน China Nasdaq


ผลการดำเนินงาน

ในปัจจุบัน กองทุน ASP-EVOCHINARMF ผลตอบแทน 3 เดือน ขาดทุนอยู่ที่ -5.16% (ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน FinVest 20 ธ.ค. 2021) ซึ่งคาดว่าเกิดจากปัจจัยลบที่เกิดจากทั้งการผิดชำระหนี้ของ Evergrande และความกังวลที่ทางการจีนออกมาจัดระเบียบบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ

โดยในปัจุบัน ผู้จัดการกองทุน มองว่ามูลค่าตลาดจีนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี และมีผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ดีกว่าหลายภูมิภาค กองทุนยังคงกลยุทธ์หลีกเลี่ยงความผันผวนโดยมีสัดส่วน หุ้นจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า 54% โดยลงทุนสะท้อนแผนระยะยาวในธีมที่ รัฐบาลสนับสนุนอย่าง New Energy กว่า 22% ในธุรกิจผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และแผงโซลาร์ รวมถึงธุรกิจขนาดกลางที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ (อ้างอิงจาก Fund Commentary ฉบับเดือนธันวาคม 2021)


สรุปจุดเด่นกองทุน

กองทุน ASP-EVOCHINARMF ถือว่าเป็นกองทุนที่รวบรวมธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของประเทศจีนได้เป็นอย่างดี สรุปเป็นจุดเด่นของกองทุน 3 ข้อดังนี้


สรุปจุดเด่นกองทุน ASP-EVOCHINARMF

 • – ลงทุนในธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนตามธีม New Economy 
 • – เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว และภาพรวมเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากตัวเลข GDP และด้านอื่นๆ
 • – ทำการลงทุนได้ทุกกลุ่มหุ้นจดทะเบียนอย่างยืดหยุ่น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่นักลงทุน
 • – เป็นกองทุน RMF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้


ซื้อกองนี้ได้ที่ ASP-EVOCHINA
หรือซื้อกองนี้แบบลดหย่อนภาษีได้ที่ ASP-EVOCHINARMF 

แต่ถ้าอยากซื้อกองทุนจ่างประเทศธีมใกล้เคียงก็สามารถซื้อผ่าน FinVest ได้เช่นเดียวกัน Mirae Asset China Growth Equity A USD


ถ้าอยากซื้อกองทุนทั่วไปก็สามารถซื้อผ่าน FinVest

กองทุนนี้สามารถซื้อที่แอป FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน